Tarieven

De tarieven zijn gebaseerd op minimaal twee uur huiswerkbegeleiding per dag.

Voor de huiswerkbegeleiding hanteren wij de volgende tarieven:

  • 1 dag per week        € 117,-- / maand
  • 2 dagen per week    € 208,-- / maand
  • 3 dagen per week    € 269,-- / maand
  • 4 dagen per week    € 324,-- / maand
  • 5 dagen per week    € 380,-- / maand

Wij rekenen geen inschrijfkosten en het kennismakingsgesprek is gratis.

Tijdens de reguliere schoolvakanties (voorjaar, mei, zomer, herfst en kerst) en op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en de Kerstdagen is huiswerkbegeleiding niet mogelijk. Rond de meivakantie en tijdens het Centraal Schriftelijk Examen in mei en voor het herexamen in juni worden individuele lessen gegeven ter voorbereiding op het examen.

Gedurende de zomervakantie worden geen begeleidingskosten in rekening gebracht.

De Berk hanteert een opzegtermijn van twee weken.

Restitutie of korting vanwege schooluitval, excursies of andere oorzaken buiten de verantwoordelijkheid en/of de invloedssfeer van De Berk is niet mogelijk.

De Berk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 58770526.